BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Novinky

Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni (od 1.1.2013):

  • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov (již od 1.1.2009) nebo při větších změnách dokončených budov, při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, při pronájmu budovy, 
  • zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m,
  • předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci (kontrolní orgán, může udělit pokutu),
  • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Průkaz je nezbytný pro stavební povolení.

PENB se netýká budov

  • u budov do 50m2,
  • u budov pro rodinnou rekreaci a další (kostely, průmyslové budovy se spotřebou do 700GJ/rok)
  • u budov kde není vytápění, resp. kde se nepoužívá energie pro úpravu vnitřního prostředí.

 

Energetický štítek 
(Energetický štítek obálky budovy)

- hodnotí budovu s ohledem na její 
tepelně-technické vlastnosti

- jedná se o doložení jen splnění 
požadavků na prostup tepla 
obálkou budovy

Energetický průkaz
(Průkaz energetické náročnosti budovy)

- hodnotí stavbu s ohledem 
na spotřebu energie 


Zdroj: Devepoint reality

 

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz