BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje k oživení stavebnictví

Novinky

V Národním domě na Vinohradech se 14.5.2015 konalo Setkání lídrů českého stavebnictví 2015. Ministryně Karla Šlechtová představila priority svého rezortu v daném oboru.

„Připravujeme legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. Letos v březnu nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy. Stejně tak dokončujeme novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na  úseku územního rozhodování a stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V rámci setkání a debat o aktuální situaci na stavebním trhu byly představeny také výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2015. Přestože české stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v roce 2014, stavebníci uvádějí, že hlavními problémy, které brání rychlejšímu přílivu nových projektů financovaných z veřejných zdrojů, jsou zejména zdlouhavá výběrová řízení nebo absence dlouhodobé koncepce investorů. Uvádějí i právní nejistotu či dokonce neznalost problematiky zástupců investorů. 
 
Pomoc a řešení mnoha problémů oboru by měly přinést aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. Právě novela stavebního zákona nabídne zjednodušení např. v možnosti zavedení koordinovaného řízení, které bude představovat spojení řízení územního a stavebního. Výsledkem bude vydání jednoho povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb.
 
Dalším novelizovaným předpisem v gesci Ministerstva pro místní rozvoj je zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona nově upravuje zejména pravidla pro zadávání a také rozšiřuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zavádí také nový druh zadávacího řízení tzv. inovační partnerství pro usnadnění zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji. 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz