BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

Úvěr pro mladé na opravy domů a bytů

Novinky


Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti v Programu 150. Jedná se o úvěry pro fyzické osoby do 36 let na opravy a modernizace bytu či domu.


Podmínky programu:
 • výše úvěru 150 000 Kč na žadatele,
 • úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení,
 • doba splácení - 10 let,
 • pro manžele či jednotlivce do 36 let,
 • na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví.


Úvěr lze využít například na:
 • připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina,
 • plášť budovy -  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie,
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky),
 • opravu nebo vybudování WC, koupelny,
 • opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody,
 • pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace, 
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní,
 • další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky

Stručný návod k žádosti a základní podmínky

Žádat o úvěr mohou manželé, z nichž alespoň jeden nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti, a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let.

Postup a proces žádosti:
 • žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB,
 • schválení žádosti – po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu účelu stavebních úprav a zda jsou v souladu s NV 28/2006 a souvisejícím pokynem, a kontrolu všech doložených dokladů,
 • pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva (sledujte Semafor a stav programu),
 • lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

Čerpání úvěru
 • úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání je provedeno jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy, na základě zaslané žádosti o čerpání klientem,
 • žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB,
 • předkládání dokladů o čerpání prostředků na schválený předmět úvěru musí být ukončeno do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Splácení úvěru

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách od prvého měsíce po měsíci, ve kterém byl úvěr vyčerpán. Úvěr je splatný do 10 let.

Ručení za úvěr
 • každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 10 000 Kč.

Více informací na stránkach SFRB

Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz