BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

Dědická daň prakticky zanikla

Novinky

Zdědili jste byt a chatu nebo vás něco podobného čeká? A bojíte se, že budete muset zaplatit daň? Tak vězte, že daň dědická už se neplatí, nová legislativní úprava vše změnila, tento příjem je od zdanění osvobozen. Jinými slovy, dědická daň prakticky zanikla.

Zatímco do konce roku 2013 byla daň dědická upravena zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, od ledna 2014 tato daň již neexistuje a zdanění dědictví je upraveno zákonem o ani z příjmu.

Příjem z nabytí dědictví je však tímto zákonem osvobozen jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a není tedy potřeba ho ani vykazovat v přiznání k dani z příjmu. Daň z dědictví tak prakticky přestala existovat. To je velká změna, protože jinak sazba činila až dvacet procent z ceny majetku. 

Dědili jste vloni a nejste blízcí příbuzní? Daň odvést musíte.

Pozor však, pro daňovou povinnost, která vznikla ještě před 1. lednem 2014 se ale použije původní znění zákona o dani dědické. Tuto daň platí dědic a přiznání má povinnost podat do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno dědické řízení. Předmětem daně je majetek nabytý děděním (veškeré nemovité věci, movité věci, aj.).

Základem daně dědické je cena majetku nabytého dědicem určená v dědickém řízení, kterou lze snížit o zákonem stanovené položky. Daň dědickou nemá dědic povinnost v přiznání sám spočítat, jen uvede údaje rozhodné pro její výpočet.

Daň potom vyměří finanční úřad, který informuje poplatníka (dědice) platebním výměrem, na jehož základě musí být daň do 30 dnů uhrazena. Pokud ale dědic dědí majetek po osobě v tzv. I. skupině, což jsou příbuzní v řadě přímé a manželé, nebo ve II. skupině, což jsou příbuzní v řadě pobočné a další osoby, vyjmenované zákonem, je od daně dědické osvobozen a nemá ani povinnost podávat přiznání. Zákon dále specifikuje i jiné důvody k osvobození od dědické daně. 

Daň dědická se tedy momentálně týká jen dědictví vzniklých před začátkem roku 2014 a to pouze při darování v tzv. III. skupině, což jsou ostatní fyzické a právnické osoby nevyjmenované v I. a II. skupině – tzn. vzdálenější příbuzní nebo osoby bez příbuzenského pouta.

Zdroj: portalobydleni.cz

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz