BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

NOZ: jak je to s exekucemi na majetek v SJM

Novinky

Velké obavy vzbudily zprávy některých médií, které se zabývaly tím, jak je to s exekucemi majetku ve společném jmění manželů. Podle některých z nich hrozila lidem exekuce v rozsahu větším než ta popsaná v občanském zákoníku. Experti však došli k závěru, že tomu tak není.

Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a v exekučním řádu umožňuje větší rozsah exekučního postihu majetku patřícího do společného jmění manželů než úprava obsažená v občanském zákoníku.

Ministerstvo spravedlnosti a jeho Komise pro aplikaci nové legislativy došly k závěru, že takové zprávy jsou zkreslující, matoucí a nesprávné. Ve svém stanovisku mimo jiné uvádí následující: 

"Procesněprávní úprava s hmotněprávní úpravou postižení majetku patřícího do společného jmění manželů ve vzájemném rozporu není, přičemž procesní úprava větší rozsah exekučního postihu majetku patřícího do společného jmění manželů než úprava hmotněprávní, rozhodně nepřipouští. Názory, které se objevily v médiích, nerozlišují mezi nařízením a provedením výkonu rozhodnutí. 

Vznikl-li dluh pouze jednomu z manželů za trvání manželství, případně vznikl-li dluh ještě před uzavřením manželství, je v nalézacím řízení pasivně legitimován jen dlužný manžel; proto je v exekučním titulu k plnění zavázán jen ten manžel, z jehož jednání dluh vznikl. Rozsah postižení společného jmění manželů vyplývá z hmotného práva, s ohledem na subjektivní charakter společného jmění manželů však není možné jeho rozsah zjišťovat ihned ve fázi nařízení výkonu rozhodnutí, nebo vydání exekučního příkazu. Účinky doručeného usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se mohou týkat jako společného jmění manželů jako celku, tak jeho části; účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce se vztahuje na společné jmění manželů jako celek. Exekuce se pak provádí na základě exekučního příkazu, kterým exekutor postihne buď majetek v SJM, nebo jeho část."

Celé znění stanoviska najdete ZDE

 

Zdroj: portalobyleni.cz

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz