BytyDomyPozemkyKomerčníOstatní

STÁTNÍ PODPORA: daňové úlevy a úlevy na hypotékách

Novinky

Mezi podporu, kterou stát lidem poskytuje v souvislosti s bydlením, lze zařadit i daňové úlevy pro ty, kdo si například koupí byt na hypotéku. Spadají do gesce Ministerstva financí.

Daňové úlevy – Hypotéky

(§ 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů)

V roce 2014 lze od základu daně lze odečíst částku úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů, které jsou použity na financování tzv. bytové potřeby, která je definována v ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (např. koupě domu, jednotky, stavební úpravy, apod.). I nadále platí, že jednou z podmínek pro uplatnění této nezdanitelné části základu daně je skutečnost, že bytová potřeba nebo její část neslouží k samostatné činnosti nebo k nájmu. Pokud tomu tak je, lze odečet úroků uplatnit pouze v poměrné výši. Stejně jako v roce 2013 lze i v letošním roce uplatnit úroky při splnění ostatních podmínek uložených zákonem do výše 300 tis. Kč.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva se od 1.1.2014 používá v textu zákona o daních z příjmů nová terminologie s tím, že věcně se obsah uvedených ustanovení oproti roku 2013 výrazně nezměnil. Zákon o daních z příjmů nově zavádí ve vazbě na nový občanský zákoník např. pojem „jednotka“, kterým se od 1.1.2014 rozumí jednak jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tak jednotka podle nového občanského zákoníku

Daňové úlevy - Stavební spoření – Osvobození státního příspěvku

(§ 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů)

I v roce 2014 je příspěvek poskytovaný fyzickým osobám podle zákona 96/1992 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů. Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření lze odečíst od základu daně, pokud je úvěr použit na financování bytové potřeby, pokud jsou splněny podmínky ustanovení § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů (viz informace Daňové úlevy – hypotéky).

Zdroj: portalobyleni.cz

Další články

123+»

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2020 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz