Obchodní podmínky

 (dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem inzertního internetového portálu www.makroreality.cz (dále jen „Projekt“) je právnická osoba: MAKROMEDIA Group, s.r.o., sídlem: Pasteurova 905/10, Olomouc 779 00, (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek služby, produkty, kontaktní a další údaje, internetové stránky a aplikace umístěné na Projektu (dále jen „Služby“).

Provozovatel poskytuje služby registrovaným inzerentům (dále jen „Firmy“) a návštěvníkům portálu (dále jen „Návštěvníci“). Souhrnně jsou obě skupiny také nazývány zákazníci (dále jen „Zákazník“).

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel na Projektu zveřejňuje realitní inzeráty (dále jen „Inzerce“) a umožňuje, aby Návštěvníci měli možnost prostřednictvím Projektu získávat ucelenou realitní nabídku.

Podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníků při každém vstupu na Projekt a stejně tak i další související právní vztahy.

Zákazník svým vstupem na Projekt stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Provozovatel může znění podmínek měnit nebo doplňovat. Vždy aktualizované Podmínky jsou přístupným způsobem uvedeny na Projektu tak, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají plné platnosti okamžikem jejich zveřejnění na Projektu.


II. Pravidla užití Projektu

Veškerá inzerce je majetkem inzertních Firem, které plně zodpovídají za správnost a pravost uváděných infomrací. Provozovatel není garantem služeb souvisejících s využitím nabídky inzertních Firem.

III. Ustanovení

Návštěvníci mají povinnost dodržovat zákony ČR a dobré mravy.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.01. 2013.

Pokračujte na aktuální nabídku


Copyright © 2010 - 2019 MakroMedia group, Všechna práva vyhrazena, Design a kód MakroMedia.cz,; OlomouckeWeby.cz